Bypass ne

an anonymous user · June 30, 2020 · Lua
function gb()
 load(string.gsub("1B4C7561520001040404080019930D0A1A0A000000000000000000010BE500000006404000078040000800008006404000070041000800808106404000078041000800808206404000070042000800808306404000078042000800808406404000070043000800808506404000078043000800808606404000070044000800808706404000078044000800808806404000070045000800808906404000078045000800808A06404000070046000800808B06404000078046000800808C06404000070047000800808D06404000078047000800808E06404000070048000800808F0640400007804800080080900640400007004900080080910640400007804900080080920640400007004A00080080930640400007804A00080080940640400007004B00080080950640400007804B00080080960640400007004C00080080970640400007804C00080080980640400007004D00080080990640400007804D000800809A0640400007004E000800809B0640400007804E000800809C0640400007004F000800809D06804F000800809E06404000070050000800809F0680500007C05000080080A0084051A208C051A306805100080000A406805100080080A406805100080000A506805100080080A506805100080000A606805100080000A606805100080080A606805100080000A706805100080080A706805100080000A806805100080080A806805100080000A906805100080080A901001500414015008100150021801180588055AB17400F80040100001301000244010000530180024781D5026B81D5026B81D5021D4100010B010000400100025D818000000180024401000013018002400100025D8180004CC1D502C4010000D30180035D81800184010000930100038F4155035D8100018401000093010003168181024001000284010000930100035D810001800100025D810001000180025880550217C001804001000284010000930100038F8155035D8100015D81800000018002040100001880550217C003804B01800180010002C00100020402000013020004DD8100010402000013020004DD8100010F4255AB6D82D5AADD818001040200001302000464418001000180020B0100000A0101AC4001000280010002C00100025D8180014A41D5AA20C0ED7F0640400007804000464040004780C40086404000E50000008AC0008986404000E54000008AC0008181001500C1401600040100004101150081811600CB0100000402000043020000A5820000088082ADA5C20000088002AEA5020100088082AEA5420100088002AF1F0080005F0000000403000000534E000403000000676700040D0000007365617263684E756D626572000403000000524E00040D000000726566696E654E756D626572000403000000534100040E0000007365617263684164647265737300040400000047524100040E000000726566696E6541646472657373000403000000474300040700000063686F6963650004030000004D4300040C0000006D756C746943686F696365000403000000475200040B000000676574526573756C747300040400000047524300040F000000676574526573756C74436F756E74000403000000454100040800000065646974416C6C0004030000005458000409000000545950455F584F52000403000000544200040A000000545950455F42595445000403000000545100040B000000545950455F51574F5244000403000000544600040B000000545950455F464C4F415400040400000054444200040C000000545950455F444F55424C45000403000000545700040A000000545950455F574F5244000403000000544400040B000000545950455F44574F5244000403000000544100040A000000545950455F4155544F000403000000534500040B0000005349474E5F455155414C000403000000534600040B0000005349474E5F464C4F41540004030000005454000406000000746F617374000403000000435200040D000000636C656172526573756C74730004030000004152000406000000616C657274000403000000535200040A00000073657452616E6765730004030000005241000411000000524547494F4E5F414E4F4E594D4F5553000403000000524200040B000000524547494F4E5F42414400040400000052434100040F000000524547494F4E5F435F414C4C4F43000403000000525600040D000000524547494F4E5F564944454F00040400000052434400040E000000524547494F4E5F435F44415441000403000000535600040A00000073657456616C756573000403000000505400040700000070726F6D707400040300000050520004060000007072696E74000403000000464300040C00000070726F636573734B696C6C0004030000004F450004030000006F73000405000000657869740004030000006F6E0004070000004F46462D2D0A0004040000006F66660004060000004F4E2D2D0A0004040000007372310004040000007372320004040000007372330004040000007372340004040000007372350004040000007372360004040000007372370004040000007372380004040000007372390004050000007372313000040500000073723131000405000000737231320003000000000000000003000000000000F03F0004020000005F0004010000000003000000000000F0BF03000000000000404004050000006E616D650004080000006865783274626C0004090000006F726967696E616C0004090000007265706C6163656400060000003A000000450000000001051E0000000B00000066000000244000000800008006004000074040001B400000170000801F008000060040004680400086004000874040015D8000010A40808006004000460040004740C0004CC0C000C1000100250100005D8000020A40808005008000464041004780C100860040005D0000011D4000001F0080000700000004050000007061726D0003000000000000F03F0409000000746F737472696E670004050000006773756200040400000025642B0004060000007461626C65000407000000756E7061636B000100000040000000430000000100081E0000004B00000381000000C14000000181000041C1000081010100C14101006440000380000000C6804100C7C0C1010101020055018000DD808001C7C08000CC40C20141810200DD8080010681410007C1410241010200950180001D818001070181000C414202818102001D818001960001019F0000011F0080000B0000000402000000790004020000007A0004020000003D0004020000006C00040200000067000402000000740004050000006D61746800040700000072616E646F6D0003000000000000F03F040400000072657000030000000000407F40000000000100000000000000000000000000000000000000000002000000000001010000000000000000000000000000000047000000520000000001051E0000000B00000066000000244000000800008006004000074040001B400000170000801F008000060040004680400086004000874040015D8000010A40808006004000460040004740C0004CC0C000C1000100250100005D8000020A40808005008000464041004780C100860040005D0000011D4000001F0080000700000004050000007061726D0003000000000000F03F0409000000746F737472696E670004050000006773756200040400000025642B0004060000007461626C65000407000000756E7061636B00010000004D000000500000000100081E0000004B00000381000000C14000000181000041C1000081010100C14101006440000380000000C6804100C7C0C1010101020055018000DD808001C7C08000CC40C20141810200DD8080010681410007C1410241010200950180001D818001070181000C414202818102001D818001960001019F0000011F0080000B0000000402000000790004020000007A0004020000003D0004020000006C00040200000067000402000000740004050000006D61746800040700000072616E646F6D0003000000000000F03F040400000072657000030000000000407F400000000001000000000000000000000000000000000000000000020000000000010000000000000000000000000000000000550000006200000001000623000000450000005800800017800780090000004600C00081400000C500000001810000960001015D40000146C0C0004700C100850000005D8000019500800018404101174002808600C000C18001000501000041C10100D64081019D4000018600C200874042019D408000178001808780C20087C0420189000001950080008780800087004301890080011F0080000D00000004060000007072696E740004100000000A5061746368206C696272617279200004030000003A0A000403000000676700040E00000067657452616E6765734C6973740003000000000000000004080000004572726F723A2000041000000020617265206E6F7420666F756E64210004030000006F73000405000000657869740003000000000000F03F04060000007374617274000404000000656E64000000000004000000010400000102010300000000000000000000000000000000630000006A000000010006070000004B0000008C00400001410000650100009D4000025F0000011F0080000200000004050000006773756200040500000025532553000100000065000000680000000100020700000045000000550080004D00C00008008000414000005F0000011F0080000200000003000000000000F03F040100000000000000000100000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006B000000BB000000010015A500000046004000800000005D80000186404000878040019D4080009500800018C04001170000801F008000C0000001050180001980000217000080C5008000010101004141010080018001C14101006181038058404104178000804002000281820100168182044702820058C0C104174000801800C204170000804142020080020002C0028004018302001601030560C1FB7F4001000281C10200C001800116C18102464140004701C30280010002C6414000C741C30303020000464240004782C30485020001C50280015D4180031980800117C004804D41C10180010001C1410100618103804702820058C0C104174000801800C2041740008041C203001780018081020400C002800496C202054DC2400519408288170000804EC2C3044A40020460C1FB7F464140004781C4025D8180008B0100008901000281C10000C1C100005AC08102178013800642400007C24404410205001D8200015502000480028003CDC2800359C0820417401180194002051780FC7FC30280000D83828207030304074345060E43410619808001178009804B030000850380008D434107C003000101440100A1430280850480008E848408CBC400000D450406CA04858A064540000745430ACA04058BCAC4C08B4AC30409A003FD7F8643400087034607C00380069D83000140030007850380008D434107C003000101440100A18302808744840058C0430917C00180C5048000CEC48408C7C48406C7C4C5095880840917400080C302000017000080A0C3FC7FDB02000017C000808D41410308010303CDC18003170003804B03000081430100C003800101440100A18300808D848208878404044A838408A0C3FE7F8643400087434607C00380069D4300018DC200051780EE7F1780EB7F06424000078240041D4280001F0080001A00000004080000006865783274626C000403000000676700040D000000636C656172526573756C74730003000000000000000004010000000003000000000000F03F04020000003B0004030000003F3F0004030000002A2A000405000000307E7E30000402000000680004030000003A3A00040D0000007365617263684E756D62657200040A000000545950455F4259544500040B0000005349474E5F455155414C000300000000000070400403000000307800030000000000C05F40040F000000676574526573756C74436F756E7400040B000000676574526573756C7473000300000000006AF840040800000061646472657373000406000000666C61677300040600000076616C756500040A00000067657456616C75657300040E00000072656D6F7665526573756C74730000000000050000000000010601020103010700000000000000000000000000000000BC000000E00000000100135F000000450000004D00C000490000004140000085000000C180000056C08000850080009500000118C040011740018086004101C000800001410100D60081019D4000011F00800086004101C00080009D40000186804101C00000009D800001C500800158C0C10117800480C680410105018001DD80000106014201400100011D01010117C0018058404204174001805880420417C0008047C2810118400204170000808A80C20322810000A341FD7F0401000009018001D50000010B01000041C1000086014201C50180009D01010117C00780C602410101C30200460343014743C30681830300CD0340055D83800181C3030016830306DD420001C602420100030001DD02010117C003805840C207174003805880C20717C002804D01C0020BC400004D8403050A4404884004800781840400568484080A448488460445014744C5080A4484890A018402E28200006343FB7FA28100002342F77F58C0C00217C000808601450187814503C00100029D41000183018000890100021F0080001700000003000000000000F03F040B0000000A5061747465726E204E0004020000003A0003000000000000000004060000007072696E7400040C000000204E6F7420666F756E642E0004080000006865783274626C000004070000006970616972730004030000003F3F0004030000002A2A00040A000000094F66667365743A20000407000000737472696E67000407000000666F726D617400040300000025780004020000000A0004080000006164647265737300040600000076616C756500040200000068000406000000666C616773000403000000676700040A000000545950455F4259544500040A00000073657456616C756573000000000005000000010501070000010801090000000000000000000000000000000001000000010000000000000000000000000000000000", "..", function(A0_26)
  return string.char(tonumber(A0_26, 16))
 end
 ))()
 function split(A0_27, A1_28)
  local L2_29, L3_30, L4_31
  L2_29 = 1
  L3_30 = 1
  L4_31 = {}
  while true do
   if not string.find(A0_27, A1_28, L2_29) then
    L4_31[L3_30] = string.sub(A0_27, L2_29, string.len(A0_27))
    break
   end
   L4_31[L3_30] = string.sub(A0_27, L2_29, string.find(A0_27, A1_28, L2_29) - 1)
   L2_29 = string.find(A0_27, A1_28, L2_29) + string.len(A1_28)
   L3_30 = L3_30 + 1
  end
  return L4_31
 end
 
 function xgxc(A0_32, A1_33)
  local L2_34, L3_35, L4_36, L5_37
  L2_34 = 1
  L3_35 = #A1_33
  for i = 1, #A1_33 do
   xgpy = A0_32 + A1_33[i].offset
   xglx = A1_33[i].type
   xgsz = A1_33[i].value
   gg.setValues({
    [1] = {
     address = xgpy,
     flags = xglx,
     value = xgsz
    }
   })
   xgsl = xgsl + 1
  end
 end
 
 function xqmnb(A0_38)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(A0_38[1].memory)
  gg.searchNumber(A0_38[3].value, A0_38[3].type)
  if gg.getResultCount() == 0 then
   gg.toast(A0_38[2].name .. " Masbandicoot")
  else
   gg.refineNumber(A0_38[3].value, A0_38[3].type)
   gg.refineNumber(A0_38[3].value, A0_38[3].type)
   gg.refineNumber(A0_38[3].value, A0_38[3].type)
   if gg.getResultCount() == 0 then
    gg.toast(A0_38[2].name .. " Masbandicoot")
   else
    sl = gg.getResults(999999)
    sz = gg.getResultCount()
    xgsl = 0
    if 999999 < sz then
     sz = 999999
    end
    for i = 1, sz do
     pdsz = true
     for i = 4, #A0_38 do
      if pdsz == true then
       pysz = {}
       pysz[1] = {}
       pysz[1].address = sl[i].address + A0_38[i].offset
       pysz[1].flags = A0_38[i].type
       szpy = gg.getValues(pysz)
       pdpd = A0_38[i].lv .. ";" .. szpy[1].value
       szpd = split(pdpd, ";")
       tzszpd = szpd[1]
       pyszpd = szpd[2]
       if tzszpd == pyszpd then
        pdjg = true
        pdsz = true
       else
        pdjg = false
        pdsz = false
       end
      end
     end
     if pdjg == true then
      szpy = sl[i].address
      xgxc(szpy, qmxg)
      xgjg = true
     end
    end
    if xgjg == true then
     gg.toast(A0_38[2].name .. " " .. xgsl .. " ")
    else
     gg.toast(A0_38[2].name .. " Masbandicoot")
    end
   end
  end
 end
 
 TT("Telegram : @Masbandicoot")
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 gg.searchNumber("2.2958874e-41;16384D;16384D;16384D;16384D;16384D::24", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 if gg.getResultCount() == 0 then
  gg.alert("Failed")
  gg.processKill()
  os.exit()
 else
  AR("Bypass 5.3 Activated")
  SN("2.2958874e-41", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  resultsCount = gg.getResultCount()
  results = gg.getResults(resultsCount)
  for i = 1, resultsCount do
   gg.addListItems({
    [1] = {
     address = results[i].address + 48,
     flags = 4,
     freeze = true,
     value = 119
    }
   })
   gg.addListItems({
    [1] = {
     address = results[i].address + 100,
     flags = 4,
     freeze = true,
     value = 70086
    }
   })
  end
 end
end

function krvn()
 load(string.gsub("1B4C7561520001040404080019930D0A1A0A000000000000000000010BE500000006404000078040000800008006404000070041000800808106404000078041000800808206404000070042000800808306404000078042000800808406404000070043000800808506404000078043000800808606404000070044000800808706404000078044000800808806404000070045000800808906404000078045000800808A06404000070046000800808B06404000078046000800808C06404000070047000800808D06404000078047000800808E06404000070048000800808F0640400007804800080080900640400007004900080080910640400007804900080080920640400007004A00080080930640400007804A00080080940640400007004B00080080950640400007804B00080080960640400007004C00080080970640400007804C00080080980640400007004D00080080990640400007804D000800809A0640400007004E000800809B0640400007804E000800809C0640400007004F000800809D06804F000800809E06404000070050000800809F0680500007C05000080080A0084051A208C051A306805100080000A406805100080080A406805100080000A506805100080080A506805100080000A606805100080000A606805100080080A606805100080000A706805100080080A706805100080000A806805100080080A806805100080000A906805100080080A901001500414015008100150021801180588055AB17400F80040100001301000244010000530180024781D5026B81D5026B81D5021D4100010B010000400100025D818000000180024401000013018002400100025D8180004CC1D502C4010000D30180035D81800184010000930100038F4155035D8100018401000093010003168181024001000284010000930100035D810001800100025D810001000180025880550217C001804001000284010000930100038F8155035D8100015D81800000018002040100001880550217C003804B01800180010002C00100020402000013020004DD8100010402000013020004DD8100010F4255AB6D82D5AADD818001040200001302000464418001000180020B0100000A0101AC4001000280010002C00100025D8180014A41D5AA20C0ED7F0640400007804000464040004780C40086404000E50000008AC0008986404000E54000008AC0008181001500C1401600040100004101150081811600CB0100000402000043020000A5820000088082ADA5C20000088002AEA5020100088082AEA5420100088002AF1F0080005F0000000403000000534E000403000000676700040D0000007365617263684E756D626572000403000000524E00040D000000726566696E654E756D626572000403000000534100040E0000007365617263684164647265737300040400000047524100040E000000726566696E6541646472657373000403000000474300040700000063686F6963650004030000004D4300040C0000006D756C746943686F696365000403000000475200040B000000676574526573756C747300040400000047524300040F000000676574526573756C74436F756E74000403000000454100040800000065646974416C6C0004030000005458000409000000545950455F584F52000403000000544200040A000000545950455F42595445000403000000545100040B000000545950455F51574F5244000403000000544600040B000000545950455F464C4F415400040400000054444200040C000000545950455F444F55424C45000403000000545700040A000000545950455F574F5244000403000000544400040B000000545950455F44574F5244000403000000544100040A000000545950455F4155544F000403000000534500040B0000005349474E5F455155414C000403000000534600040B0000005349474E5F464C4F41540004030000005454000406000000746F617374000403000000435200040D000000636C656172526573756C74730004030000004152000406000000616C657274000403000000535200040A00000073657452616E6765730004030000005241000411000000524547494F4E5F414E4F4E594D4F5553000403000000524200040B000000524547494F4E5F42414400040400000052434100040F000000524547494F4E5F435F414C4C4F43000403000000525600040D000000524547494F4E5F564944454F00040400000052434400040E000000524547494F4E5F435F44415441000403000000535600040A00000073657456616C756573000403000000505400040700000070726F6D707400040300000050520004060000007072696E74000403000000464300040C00000070726F636573734B696C6C0004030000004F450004030000006F73000405000000657869740004030000006F6E0004070000004F46462D2D0A0004040000006F66660004060000004F4E2D2D0A0004040000007372310004040000007372320004040000007372330004040000007372340004040000007372350004040000007372360004040000007372370004040000007372380004040000007372390004050000007372313000040500000073723131000405000000737231320003000000000000000003000000000000F03F0004020000005F0004010000000003000000000000F0BF03000000000000404004050000006E616D650004080000006865783274626C0004090000006F726967696E616C0004090000007265706C6163656400060000003A000000450000000001051E0000000B00000066000000244000000800008006004000074040001B400000170000801F008000060040004680400086004000874040015D8000010A40808006004000460040004740C0004CC0C000C1000100250100005D8000020A40808005008000464041004780C100860040005D0000011D4000001F0080000700000004050000007061726D0003000000000000F03F0409000000746F737472696E670004050000006773756200040400000025642B0004060000007461626C65000407000000756E7061636B000100000040000000430000000100081E0000004B00000381000000C14000000181000041C1000081010100C14101006440000380000000C6804100C7C0C1010101020055018000DD808001C7C08000CC40C20141810200DD8080010681410007C1410241010200950180001D818001070181000C414202818102001D818001960001019F0000011F0080000B0000000402000000790004020000007A0004020000003D0004020000006C00040200000067000402000000740004050000006D61746800040700000072616E646F6D0003000000000000F03F040400000072657000030000000000407F40000000000100000000000000000000000000000000000000000002000000000001010000000000000000000000000000000047000000520000000001051E0000000B00000066000000244000000800008006004000074040001B400000170000801F008000060040004680400086004000874040015D8000010A40808006004000460040004740C0004CC0C000C1000100250100005D8000020A40808005008000464041004780C100860040005D0000011D4000001F0080000700000004050000007061726D0003000000000000F03F0409000000746F737472696E670004050000006773756200040400000025642B0004060000007461626C65000407000000756E7061636B00010000004D000000500000000100081E0000004B00000381000000C14000000181000041C1000081010100C14101006440000380000000C6804100C7C0C1010101020055018000DD808001C7C08000CC40C20141810200DD8080010681410007C1410241010200950180001D818001070181000C414202818102001D818001960001019F0000011F0080000B0000000402000000790004020000007A0004020000003D0004020000006C00040200000067000402000000740004050000006D61746800040700000072616E646F6D0003000000000000F03F040400000072657000030000000000407F400000000001000000000000000000000000000000000000000000020000000000010000000000000000000000000000000000550000006200000001000623000000450000005800800017800780090000004600C00081400000C500000001810000960001015D40000146C0C0004700C100850000005D8000019500800018404101174002808600C000C18001000501000041C10100D64081019D4000018600C200874042019D408000178001808780C20087C0420189000001950080008780800087004301890080011F0080000D00000004060000007072696E740004100000000A5061746368206C696272617279200004030000003A0A000403000000676700040E00000067657452616E6765734C6973740003000000000000000004080000004572726F723A2000041000000020617265206E6F7420666F756E64210004030000006F73000405000000657869740003000000000000F03F04060000007374617274000404000000656E64000000000004000000010400000102010300000000000000000000000000000000630000006A000000010006070000004B0000008C00400001410000650100009D4000025F0000011F0080000200000004050000006773756200040500000025532553000100000065000000680000000100020700000045000000550080004D00C00008008000414000005F0000011F0080000200000003000000000000F03F040100000000000000000100000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006B000000BB000000010015A500000046004000800000005D80000186404000878040019D4080009500800018C04001170000801F008000C0000001050180001980000217000080C5008000010101004141010080018001C14101006181038058404104178000804002000281820100168182044702820058C0C104174000801800C204170000804142020080020002C0028004018302001601030560C1FB7F4001000281C10200C001800116C18102464140004701C30280010002C6414000C741C30303020000464240004782C30485020001C50280015D4180031980800117C004804D41C10180010001C1410100618103804702820058C0C104174000801800C2041740008041C203001780018081020400C002800496C202054DC2400519408288170000804EC2C3044A40020460C1FB7F464140004781C4025D8180008B0100008901000281C10000C1C100005AC08102178013800642400007C24404410205001D8200015502000480028003CDC2800359C0820417401180194002051780FC7FC30280000D83828207030304074345060E43410619808001178009804B030000850380008D434107C003000101440100A1430280850480008E848408CBC400000D450406CA04858A064540000745430ACA04058BCAC4C08B4AC30409A003FD7F8643400087034607C00380069D83000140030007850380008D434107C003000101440100A18302808744840058C0430917C00180C5048000CEC48408C7C48406C7C4C5095880840917400080C302000017000080A0C3FC7FDB02000017C000808D41410308010303CDC18003170003804B03000081430100C003800101440100A18300808D848208878404044A838408A0C3FE7F8643400087434607C00380069D4300018DC200051780EE7F1780EB7F06424000078240041D4280001F0080001A00000004080000006865783274626C000403000000676700040D000000636C656172526573756C74730003000000000000000004010000000003000000000000F03F04020000003B0004030000003F3F0004030000002A2A000405000000307E7E30000402000000680004030000003A3A00040D0000007365617263684E756D62657200040A000000545950455F4259544500040B0000005349474E5F455155414C000300000000000070400403000000307800030000000000C05F40040F000000676574526573756C74436F756E7400040B000000676574526573756C7473000300000000006AF840040800000061646472657373000406000000666C61677300040600000076616C756500040A00000067657456616C75657300040E00000072656D6F7665526573756C74730000000000050000000000010601020103010700000000000000000000000000000000BC000000E00000000100135F000000450000004D00C000490000004140000085000000C180000056C08000850080009500000118C040011740018086004101C000800001410100D60081019D4000011F00800086004101C00080009D40000186804101C00000009D800001C500800158C0C10117800480C680410105018001DD80000106014201400100011D01010117C0018058404204174001805880420417C0008047C2810118400204170000808A80C20322810000A341FD7F0401000009018001D50000010B01000041C1000086014201C50180009D01010117C00780C602410101C30200460343014743C30681830300CD0340055D83800181C3030016830306DD420001C602420100030001DD02010117C003805840C207174003805880C20717C002804D01C0020BC400004D8403050A4404884004800781840400568484080A448488460445014744C5080A4484890A018402E28200006343FB7FA28100002342F77F58C0C00217C000808601450187814503C00100029D41000183018000890100021F0080001700000003000000000000F03F040B0000000A5061747465726E204E0004020000003A0003000000000000000004060000007072696E7400040C000000204E6F7420666F756E642E0004080000006865783274626C000004070000006970616972730004030000003F3F0004030000002A2A00040A000000094F66667365743A20000407000000737472696E67000407000000666F726D617400040300000025780004020000000A0004080000006164647265737300040600000076616C756500040200000068000406000000666C616773000403000000676700040A000000545950455F4259544500040A00000073657456616C756573000000000005000000010501070000010801090000000000000000000000000000000001000000010000000000000000000000000000000000", "..", function(A0_39)
  return string.char(tonumber(A0_39, 16))
 end
 ))()
 function split(A0_40, A1_41)
  local L2_42, L3_43, L4_44
  L2_42 = 1
  L3_43 = 1
  L4_44 = {}
  while true do
   if not string.find(A0_40, A1_41, L2_42) then
    L4_44[L3_43] = string.sub(A0_40, L2_42, string.len(A0_40))
    break
   end
   L4_44[L3_43] = string.sub(A0_40, L2_42, string.find(A0_40, A1_41, L2_42) - 1)
   L2_42 = string.find(A0_40, A1_41, L2_42) + string.len(A1_41)
   L3_43 = L3_43 + 1
  end
  return L4_44
 end
 
 function xgxc(A0_45, A1_46)
  local L2_47, L3_48, L4_49, L5_50
  L2_47 = 1
  L3_48 = #A1_46
  for i = 1, #A1_46 do
   xgpy = A0_45 + A1_46[i].offset
   xglx = A1_46[i].type
   xgsz = A1_46[i].value
   gg.setValues({
    [1] = {
     address = xgpy,
     flags = xglx,
     value = xgsz
    }
   })
   xgsl = xgsl + 1
  end
 end
 
 function xqmnb(A0_51)
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(A0_51[1].memory)
  gg.searchNumber(A0_51[3].value, A0_51[3].type)
  if gg.getResultCount() == 0 then
   gg.toast(A0_51[2].name .. " Masbandicoot")
  else
   gg.refineNumber(A0_51[3].value, A0_51[3].type)
   gg.refineNumber(A0_51[3].value, A0_51[3].type)
   gg.refineNumber(A0_51[3].value, A0_51[3].type)
   if gg.getResultCount() == 0 then
    gg.toast(A0_51[2].name .. " Masbandicoot")
   else
    sl = gg.getResults(999999)
    sz = gg.getResultCount()
    xgsl = 0
    if 999999 < sz then
     sz = 999999
    end
    for i = 1, sz do
     pdsz = true
     for i = 4, #A0_51 do
      if pdsz == true then
       pysz = {}
       pysz[1] = {}
       pysz[1].address = sl[i].address + A0_51[i].offset
       pysz[1].flags = A0_51[i].type
       szpy = gg.getValues(pysz)
       pdpd = A0_51[i].lv .. ";" .. szpy[1].value
       szpd = split(pdpd, ";")
       tzszpd = szpd[1]
       pyszpd = szpd[2]
       if tzszpd == pyszpd then
        pdjg = true
        pdsz = true
       else
        pdjg = false
        pdsz = false
       end
      end
     end
     if pdjg == true then
      szpy = sl[i].address
      xgxc(szpy, qmxg)
      xgjg = true
     end
    end
    if xgjg == true then
     gg.toast(A0_51[2].name .. " " .. xgsl .. " ")
    else
     gg.toast(A0_51[2].name .. " Masbandicoot")
    end
   end
  end
 end
 
 TT("Telegram : @Masbandicoot")
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 gg.searchNumber("2.2958874e-41;16384D;16384D;16384D;16384D;16384D::24", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 if gg.getResultCount() == 0 then
  gg.alert("Failed")
  gg.processKill()
  os.exit()
 else
  AR("Bypass 5.1 Activated")
  SN("2.2958874e-41", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  resultsCount = gg.getResultCount()
  results = gg.getResults(resultsCount)
  for i = 1, resultsCount do
   gg.addListItems({
    [1] = {
     address = results[i].address + 48,
     flags = 4,
     freeze = true,
     value = 119
    }
   })
   gg.addListItems({
    [1] = {
     address = results[i].address + 100,
     flags = 4,
     freeze = true,
     value = 70086
    }
   })
  end
 end
end

gg.setVisible(false)
function Main()
 Masbandi = gg.choice({
  " Bypass Menu",
  " Wallhack",
  " Fitur save | Menu",
  " OneClick HS50% + Blacksky | Spawn 1x",
  "______________||鉂嶦xit鉂巪|______________"
 }, nil, [[
YouTube Channel SSCMobile
SSC Stable | 0.17.0]])
 if Masbandi == nil then
 else
  if Masbandi == 1 then
   ban()
  end
  if Masbandi == 2 then
   wh()
  end
  if Masbandi == 3 then
   ssc()
  end
  if Masbandi == 4 then
   C3()
   bs()
   kedip()
  end
  if Masbandi == 5 then
   exit()
  end
 end
 Masbandi = -1
end

function ban()
 Masbandi90 = gg.multiChoice({
  " Bypass Pubg Global Only | Login Page 1x",
  " Bypass Korea & Vietnam | Login Page 1x",
  " 馃敊Back"
 }, nil, "YouTube Channel SSCMobile")
 if Masbandi90 == nil then
 else
  if Masbandi90[1] == true then
   a()
   gb()
  end
  if Masbandi90[2] == true then
   krvn()
  end
  if Masbandi90[3] == true then
   Main()
  end
 end
 Masbandi = -1
end

function kedip()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("6.50000333786;1.1202013e-19;3.7615819e-37;2::", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(1)
 gg.editAll("99999", 16)
 gg.clearResults()
 gg.toast([[
Fix Blink
Youtube Channel SSCMobile]])
end

function bidik()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_C_DATA)
 gg.searchNumber("6.1630853e-33;-1.0767317e28::", 16)
 gg.refineNumber("-1.0767317e28", 16)
 gg.getResults(1)
 gg.editAll("0", 16)
 gg.clearResults()
 gg.toast([[
Active
YouTube Channel SSCMOBILE]])
end

function less()
gg.clearResults()
gg.setRanges(gg.REGION_C_DATA)
gg.searchNumber("-3.86856631e25;-9.38702204e22;-1.50171254e24;-8.04827253e27", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
gg.refineNumber("-3.86856631e25", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
gg.getResults(1)
gg.editAll("1", gg.TYPE_FLOAT)
gg.clearResults()
end

function ssc()
 Masbandi90 = gg.multiChoice({
  " New Magic Only No HS | Spawn 1x",
  " HS Magic 50% | Spawn 1x",
  " Aimbot Magic 100% | Spawn 1x",
  " ANTENA | Spawn 1x",
  " Aimbot Close Range | Spawn 1x",
  " Less Recoil | Lobby 1x",
  " Blacksky | Spawn Island (Every Match)",
  " Fix Blink Wallhack | Spawn Island 1x",
  " 馃敊Back"
 }, nil, "YouTube Channel CREATOR XTIDU")
 if Masbandi90 == nil then
 else
  if Masbandi90[1] == true then
   mb()
  end
  if Masbandi90[2] == true then
   C3()
  end
  if Masbandi90[3] == true then
   C4()
  end
  if Masbandi90[4] == true then
   C5()
  end
  if Masbandi90[5] == true then
   bidik()
  end
  if Masbandi90[6] == true then
   less()
  end
  if Masbandi90[7] == true then
   bs()
  end
  if Masbandi90[8] == true then
   kedip()
  end
  if Masbandi90[9] == true then
   Main()
  end
 end
 Masbandi = -1
end

function wh()
 MASBAN = gg.multiChoice({
  " Wallhack Snap 625",
  " Wallhack Snap 636",
  " Wallhack Snap 660",
  " Wallhack Snap 665",
  " Wallhack Snap 710",
  " Wallhack Snap 835",
  " Wallhack Snap 845",
  " Wallhack Snap 855 V1",
  " Wallhack Snap 855 V2",
  " Color Snapdragon 855 HD Red",
  " Color Yellow Snap 855 Smooth",
  " Color Yellow Snap 845 V1",
  " Color Yellow Snap 845 V2",
  " Color Green Snap 845",
  " Color Yellow Snap 710",
  " Color Snap 665",
  " Color Yellow Snap 660",
  " Color Yellow Universal",
  " Color Red Universal",
  " 馃敊Back"
 }, nil, [[
YouTube Channel SSCMobile
Use In Spawn Or Training!]])
 if MASBAN == nil then
 else
  if MASBAN[1] == true then
   wh625()
  end
  if MASBAN[2] == true then
   wh636()
  end
  if MASBAN[3] == true then
   wh660()
  end
  if MASBAN[4] == true then
   wh675()
  end
  if MASBAN[5] == true then
   wh710()
  end
  if MASBAN[6] == true then
   wh835()
  end
  if MASBAN[7] == true then
   wh845()
  end
  if MASBAN[8] == true then
   wh855()
  end
  if MASBAN[9] == true then
   wh855v2()
  end
  if MASBAN[10] == true then
   bc855()
  end
  if MASBAN[11] == true then
   kuning855()
  end
  if MASBAN[12] == true then
   kuning845()
  end
  if MASBAN[13] == true then
   kuning845v2()
  end
  if MASBAN[14] == true then
   hijau845()
  end
  if MASBAN[15] == true then
   kuning710()
  end
  if MASBAN[16] == true then
   warna675()
  end
  if MASBAN[17] == true then
   kuning660()
  end
  if MASBAN[18] == true then
   kuning()
  end
  if MASBAN[19] == true then
   merah()
  end
  if MASBAN[20] == true then
   Main()
  end
 end
 Masbandi = -1
end

function kuning710()
 gg.setRanges(gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("1.3912525e-19F;8200;96", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("6", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Color Yellow 710")
end

function bc855()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_BAD or gg.REGION_VIDEO)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineAddress("2A0")
 if gg.getResults(1)[1] ~= nil then
  gg.getResults(1)[1].address = gg.getResults(1)[1].address
  gg.getResults(1)[1].flags = 4
  gg.getResults(1)[1].value = 7
  gg.setValues((gg.getResults(1)))
 end
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_BAD or gg.REGION_VIDEO)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineAddress("270")
 if gg.getResults(1)[1] ~= nil then
  gg.getResults(1)[1].address = gg.getResults(1)[1].address
  gg.getResults(1)[1].flags = 4
  gg.getResults(1)[1].value = 7
  gg.setValues((gg.getResults(1)))
  gg.toast("Color HD 855 Red")
 end
end

function wh855v2()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_BAD or gg.REGION_VIDEO)
 gg.searchNumber("1.33123354e-43;2;1.66231134e-19;9.21942286e-41:21", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(100)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::30", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(100)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("WH 855 V2")
end

function wh625()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("135,215D;4,140D;3.7615819e-37;2::", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("130", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("194D;3.7615819e-37;2;-1;1;-127::", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("130", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE ")
end

function wh675()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(999)
 gg.editAll("120", 16)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::30", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(999)
 gg.editAll("120", 16)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Wallhack 665")
end

function warna675()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("8201", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8201", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(15)
 gg.editAll("7", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Colour Green SD665 activated!")
end

function wh710()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("1.4912565e-19;2.0;1.6623113e-19:9", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(20)
 gg.editAll("138", 16)
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::29", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(20)
 gg.editAll("138", 16)
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("1,081,081,865;8,200;1,446,128;348,401:21", 4, false, 536870912, 0, -1)
 gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(2)
 gg.editAll("7", 4)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Wallhack 710 Activated")
end

function wh845()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("2.0;-1.0;0.0;1.0;-127.0;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::29", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(30)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("2.4382593e-43;1.3312335e-43;2::", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(30)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE")
end

function wh855()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41::100", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(100)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::30", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(100)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Wallhack 855 V1")
end

function kuning855()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineAddress("0A8", -1, gg.TYPE_DWORD, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(1000)
 gg.editAll("8198", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("8201", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineAddress("0B0", -1, gg.TYPE_DWORD, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(1000)
 gg.editAll("8199", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Yellow 855 Activated")
end

function wh835()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("2;1.8947657e-40;5.8013756e-42", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("2.718519e-43;3.7615819e-37;2;-1;1;-127", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE ")
end

function wh660()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("2;1.8947657e-40;5.8013756e-42", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("2.718519e-43;3.7615819e-37;2;-1;1;-127", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("120", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Wallhack 660 Activated")
end

function kuning660()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("1,080,033,292D;786,441D;8,200D:21::", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("8198", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Yellow Body 660 Activated")
end

function hijau845()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("8201", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8201", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(15)
 gg.editAll("7", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Green 845 V1")
end

function kuning845v2()
 gg.searchNumber("8,196D;8,192D;8,200D::", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("6", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("Yellow 845 V2")
end

function kuning845()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineAddress("0A8", -1, gg.TYPE_DWORD, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(1000)
 gg.editAll("8198", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("8201", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.refineAddress("0B0", -1, gg.TYPE_DWORD, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(1000)
 gg.editAll("8199", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE ")
end

function kuning()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("256;8200;13::150", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("6", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE ")
end

function merah()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("8,196D;8,192D;8,200D::", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("8200", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("7", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE ")
end

function wh636()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("135,215D;4,140D;3.7615819e-37;2::", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("130", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.searchNumber("194D;3.7615819e-37;2;-1;1;-127::", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("2", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("130", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE ")
end

function a()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 gg.searchNumber("1,130,852,172;1,852,139,884", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("0", gg.TYPE_DWORD)
 gg.clearResults()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 gg.searchNumber("1,801,989,935;1,919,905,893;1,768,710,958;1,920,233,061", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("0", gg.TYPE_DWORD)
 gg.toast("YouTube Channel SSCMOBILE")
 gg.clearResults()
end

function bs()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO or gg.REGION_BAD)
 gg.clearResults()
 gg.searchNumber("100F;1F;1,008,981,770D:99", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("100", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(100)
 gg.editAll("-90", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast([[
Blacksy
YouTube Channel SSCMOBILE]])
end

function C3()
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 gg.searchNumber("9.20161819458;23;25;30.5", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("25;30.5", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(10)
 gg.editAll("200", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast([[
HS 50%
YouTube Channel SSCMOBILE]])
end

function C4()
gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_C_DATA)
 gg.setRanges(gg.REGION_C_DATA)
 gg.searchNumber("360;0.0001;1478828288", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.searchNumber("0.0001", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(100)
 gg.editAll("9999", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
  gg.toast([["Aimbot aktif"]])
 end
 
function C5()
gg.clearResults()
 gg.setRanges(32)
 gg.searchNumber("88.50576019287F;87.27782440186F;-100.91194152832F;1F::13", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.searchNumber("88.50576019287F;87.27782440186F;1F", 16, false, 536870912, 0, -1)
 gg.getResults(6)
 gg.editAll("1.96875;1.96875;999;1.96875;1.96875;999", 16)
 gg.clearResults()
 gg.toast([["Antena"]])
end

function mb()
gg.clearResults()
gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
gg.searchNumber("1;1;1;0.0001;20;0.0005;0.4::50",gg.TYPE_FLOAT,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
gg.searchNumber("1",gg.TYPE_FLOAT,false,gg.SIGN_FUZZY_EQUAL,0,-1)
gg.getResults(300)
gg.editAll("1.06", gg.TYPE_FLOAT)
gg.clearResults()
 gg.toast([["岽羔船岽酷吹 岫溼幢岽踞船岬€"]])
 gg.clearResults()
 gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 gg.searchNumber("69.5;35;33", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 gg.getResults(6)
 gg.editAll("160;140;230", gg.TYPE_FLOAT)
 gg.clearResults()
 gg.toast([[
New Magic bullet!
YouTube Channel SSCMOBILE]])
end

function exit()
 print("Telegram: https://t.me/SSCMobile")
 print("Author : @Masbandicoot")
 gg.setVisible(true)
 os.exit()
end

Main()
while true do
 if gg.isVisible(true) then
  Masbandi = 1
  gg.setVisible(false)
 end
 if Masbandi == 1 then
  Main()
 end
end

Comments

Please sign up or log in to contribute to the discussion.